Παράδοση-Επιστροφές

1. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε από την YouPrint, και να ζητήσει την αντικατάστασή του, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος.(στην περίπτωση που το προϊόν δεν τυπωθεί). Σε περίπτωση που έχει εκτύπωση κατά παραγγελία επιστροφές γίνονται δεκτές α) σε περίπτωση εκτύπωσης λάθους σχεδίου ή ελαττωματικής εκτύπωσης β) σε αποστολή λάθος προϊόντος ή νούμερου ρούχου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πελάτης οφείλει, με δική του χρέωση, να επιστρέψει το προϊόν που παρέλαβε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του.


2. Εάν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών, η YouPrint δύναται να μην αποδεχθεί την όποια επιστροφή για αντικατάσταση.


3. Σε κάθε περίπτωση, τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στην αρχική τους συσκευασία, να μην έχουν υποστεί φθορές από χρήση, να φέρουν τις ετικέτες τους, καθώς και την απόδειξη αγοράς τους. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα, φθαρμένα ή ελλιπή, η YouPrint δικαιούται να αρνηθεί την αντικατάστασή τους ή επιστροφή & τα επιστρέφει στον αποστολέα.


4. Η αίτηση αντικατάστασης/αλλαγής προϊόντος από τον πελάτη μπορεί να γίνει είτε συμπληρώνοντας το έντυπο αλλαγής/επιστροφής το οποίο εσωκλείεται στη συσκευασία του προϊόντος που εστάλη, είτε μέσω email στο info@youprint.gr. Στην αίτηση που υποβάλει ο πελάτης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του, το προϊόν αγοράς του, ο αριθμός παραγγελίας. Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή, ο πελάτης πληρώνει τη διαφορά και εάν έχει χαμηλότερη, η διαφορά αφαιρείται από τα μεταφορικά. Η YouPrint δεν φέρει ευθύνη και δεν μπορεί να στείλει αλλαγές, σε περίπτωση που δεν είναι σαφώς ορισμένο το προϊόν που επιθυμεί ο αγοραστής. Οι αλλαγές που δεν έχουν τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας πάνω στο δέμα, με την παραγγελία, θα επιστρέφονται στον αποστολέα, μιας και ο αγοραστής δεν θα εμφαίνεται στο πελατολόγιο της εταιρείας. Ο πελάτης οφείλει για την ομαλή διαδικασία ολοκλήρωσης της αλλαγής να αναγράφει τα στοιχεία επικοινωνίας του, ακριβώς όπως έχουν δοθεί κατά την παραγγελία. Έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει 2η αλλαγή στην αρχική του παραγγελία αλλά πλέον χάνει το δικαίωμα της επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση που αιτιαστεί κάποιο πρόβλημα-είναι υποχρεωμένος να το κρατήσει & να κλείσει οριστικά η εμπορική συναλλαγή μας.


5. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται από τον πελάτη με τους εξής τρόπους: α) με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της YouPrint, Οδός Φιλικής Εταιρείας 37, 13675 Αχαρνές, μέσω του μεταφορέα επιλογής του πελάτη και με έξοδά του, είτε β) με την ACS και χρέωση παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα επιβαρυνθεί συνολικά τα ποσό των (2) ευρώ αντικαταβολή (για επιστροφή και αποστολή νέου προϊόντος).


6. Εάν η αρχική παραγγελία εκτελέστηκε εσφαλμένα από την YouPrint, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης άλλου είδους από αυτό που παραγγέλθηκε, κατά είδος ή ποσότητα, τότε οι δαπάνες αντικατάστασης (επιστροφή και αποστολή του σωστού προϊόντος) βαρύνουν την YouPrint. Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν, με χρέωση της εταιρείας, στην κατάσταση που το παρέλαβε και χωρίς φθορές, στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα έγγραφα (απόδειξη κλπ.) που συνόδευαν το προϊόν. Η YouPrint έχει υποχρέωση να πραγματοποιήσει εκ νέου την αποστολή της υπάρχουσας παραγγελίας (ίδιο προϊόν -ίδιο μέγεθος).


7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό, ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας. 10.8. Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή.